Публични политики.BG (ISSN 1314-2313)


Journal Homepage Image


Vol 8, No 2 (2017): Политиките: теория и практика

Table of Contents

Политики: теория и практика

ПОЛИТИКИТЕ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КСЕНОФОБИЯТА: ИСТОРИЧЕСКО РАЗВИТИЕ И АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ PDF
Александър Маринов
ТРЕТИЯТ СЕКТОР „ПРЕЗ ПОГЛЕДА“ НА МЕСТНАТА ВЛАСТ И МЕСТНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ (ОПИТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ) PDF
Желка Генова, Веселина Жекова
ЗАСТЪПНИЧЕСКИ КОАЛИЦИИ В ОБЩНОСТИТЕ НА ПОЛИТИКИТЕ PDF
Симеон Петров

Докторанти

УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА РОЛЯТА НА СЪДЕБНИЯ АДМИНИСТРАТОР КАТО ПРЕДПОСТАВКА ЗА ВЪВЕЖДАНЕТО НА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО В АДМИНИСТРАЦИЯТА НА ОРГАНИТЕ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ В БЪЛГАРИЯ PDF
Венко Петков
ТЕОРЕТИЧНИ ПРОБЛЕМИ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО НА ПОЛИТИКИТЕ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ PDF
Галина Стоянова
АНТИИНСТИТУЦИОНАЛНОСТТА В ПОПУЛИСТКИЯ ДИСКУРС НА ПРЕМИЕРА PDF
Атанас Ждребев

За авторите

ИНФОРМАЦИЯ ЗА АВТОРИТЕ В БРОЯ PDF
Година 8, Брой 2

Пълен текст

ИЗТЕГЛЕТЕ ЦЕЛИЯ БРОЙ PDF
Година 8, Брой 2