Публични политики.BG (ISSN 1314-2313)


Journal Homepage Image


Vol 8, No 1 (2017): Практики, Граждански сектор

Table of Contents

Политики: теория и практика

ORGANIZATIONAL TRUST AND ORGANIZATIONAL CULTURE IN THE PUBLIC ADMINISTRATION PDF
Valentin Vasilev, Snezhana Dimitrova
ОРГАНИЗАЦИОННО ДОВЕРИЕ И ОРГАНИЗАЦИОННАТА КУЛТУРА В ПУБЛИЧНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ PDF
Валентин Василев, Снежана Димитрова
КЪМ ПЛУРАЛИСТИЧЕН ПОДХОД ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПОЛИТИКИТЕ, КООРДИНИРАНИ НА НИВО ЕС PDF
Симеон Петров

Граждански сектор

„ТРЕТИЯТ СЕКТОР” И МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ (ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ЕДНО ИЗСЛЕДВАНЕ) PDF
Желка Генова, Веселина Жекова
УЧАСТИЕ НА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В УПРАВЛЕНИЕТО НА БЪЛГАРСКАТА ЕНЕРГЕТИКА PDF
Любимка Андреева
ПРИТЕЖАВАТ ЛИ МЛАДИТЕ ХОРА В БЪЛГАРИЯ НЕОБХОДИМИТЕ КОМПЕТЕНЦИИ ЗА УЧАСТИЕ ПРИ ИЗРАБОТВАНЕТО НА ПУБЛИЧНИ ПОЛИТИКИ НА ЛОКАЛНО И НАЦИОНАЛНО НИВО? PDF
Лилия Еленкова

За авторите

ИНФОРМАЦИЯ ЗА АВТОРИТЕ PDF
Година 8, Брой 1

Пълен текст

ИЗТЕГЛЕТЕ ЦЕЛИЯ БРОЙ PDF
Година 8, Брой 1